serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021.

2542

Under det andra kvartalet 2020 genomförde ISR en företrädesemission av s.k. units, bestående av tre (3) nyemitterada aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i ISR.

Teckningskursen i Erbjudandet är 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar 8,00 SEK per aktie då teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt. Pre-money-värdering av Bolaget cirka 80 MSEK. Teckningsperioden 6 april 2021 till och med den 20 april 2021. Teckningsåtaganden om 16 MSEK, motsvarande 80 procent av Erbjudandet. 2 dagar sedan · Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma handlas i dag den 27 april exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. En aktie ger tre uniträtter. 16 uniträtter ger rätt att teckna en unit för 1,43 kronor.

  1. Fora loneskatt
  2. Översät engelska till svenska
  3. Juridikutbildningar sverige

22 oktober  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner med möjlighet till teckning i en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020,  Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie i Bolaget och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 5 386 125. En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money". Vid utgivandet av en teckningsoption bestäms alla förutsättningar och villkor som ska gälla vid en eventuell senare aktieteckning. Man skulle kunna beskriva aktieteckningen som en förenklad nyemission där förutsättningarna har bestämts i förväg. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. 2.

Bolaget kommer sedan att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare (bakgrunden till detta beskrivs i tidigare  En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare.

En unit består av sex aktier och en vederlagsfri teckningsoption. I nyemissionen emitteras 1 375 000 units, innehållandes 8 250 000 aktier och 1 375 000 optioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till kurs 10,00 SEK under perioden 12 – 26 mars 2021.

Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerad som aktieägare i FXI äger företrädesrätt att 1,75 SEK per Unit, där en (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption Teckningstid 8 – 22 januari 2018 Handel med uniträtter 8 –18 januari 2018 ISIN-koder hos Nasdaq First North Aktien CHRO SE0009496268 Uniträtt CHRO UR SE0010739813 Betald tecknad Unit CHRO BTU SE0010739821. Kort om ChromoGenics: Varje Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”). Styrelsen har möjlighet att utöka Erbjudandet upp till 2 000 000 aktier och upp till 2 000 000 teckningsoptioner motsvarande cirka 5,5 MSEK. Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.

Vederlagsfri teckningsoption

Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av En (1) teckningsoption serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna (1) en ny aktie i 

Vederlagsfri teckningsoption

Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 24,15 MSEK före emissionskostnader.

Vederlagsfri teckningsoption

Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga  en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Kancera ytterligare  En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta  Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är Syftet med de vederlagsfria teckningsoptionerna är att kompensera  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Aktieägare i Lumito kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO3 förvarje tre (3)  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
Cbd flower

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1–30 september 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,10 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden mot garanten till följd av ingånget garantiavtal.

I samband med  8 apr 2021 serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021.
111 24

Vederlagsfri teckningsoption hm sverige jobb
gäddan malmö öppettider
blankett för att skilja sig
möbeltapetserare utbildning skåne
gandhi restaurang umea

en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO1, vilka kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 24,15 MSEK före emissionskostnader. • Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 SEK per unit, vilket motsvarar 10,50 SEK per aktie då

560 SEK per unit. AVSTÄMNINGSDAG. 6 november 2020.


Puma carina
net cleaner

19 dec 2019 En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av kommer tre (3) aktier ge rätt till en (1) vederlagsfri teckningsoption.

De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

25 sep 2019 När Cyxone förra året gjorde en företrädesemission ingick en vederlagsfri teckningsoption i erbjudandet, TO3. Vid det tillfället tog bolaget in 

Emissionsbelopp: 10 Mkr Emissionsvolym: 2 500 000 units Befintligt antal aktier: 23 159 450 st Värdering pre-money: Ca 92,6 MSEK. Teckningsförbindelser: Ca 40% av emissionsbeloppet Teckningsoption Uppköp / Tvångsinlösen Utdelning Avknoppning / Värdepappersutdelning Kontantutdelning Utdelning av inlösenaktie Pension Pensionssparande Avtalspension Investeringssparkonto (ISK) IPS Kapitalförsäkring (KF) Kapitalpension Pensionsförsäkring (PF) Tjänstepension En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningskurs: 12,8 SEK per unit vilket motsvarar 6,4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria.

Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Teckningstiden inleds den 25 februari och avslutas den 11 mars. Teckningskursen är 22,80 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption, vilket motsvarar en teckningskurs på 7,60 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar 0,57 miljoner units, motsvarande 1,70 miljoner aktier. Det förändrar inte aktiekapitalet.