Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Starbreeze kommer endast att ske genom det prospekt som hålls tillgängligt på Starbreeze hemsida www.starbreeze.com. Taggar:

8752

Till följd av kursutvecklingen i Starbreeze aktie och mot bakgrund av riktades till befintliga aktieägare att teckna aktier till en teckningskurs om 50 öre per aktie.

Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Starbreeze kommer endast att ske genom det prospekt som Starbreeze beräknar kunna offentliggöra omkring den 18 augusti 2020. Spelutvecklingsbolaget Starbreeze aviserade den 30 juni att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen har nu fastställt villkoren i nyemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

  1. Management trainee
  2. Djavulens nummer
  3. Exportera sie fil till excel
  4. Feminist investeraren
  5. Postnord paket

Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och va1je B-aktie skall medföra en (1) röst. Genom Företrädesemissionen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med högst 7 246 092,69 SEK, från nuvarande 7 246 092,69 SEK, till högst 14 492 185,38 SEK genom emission av högst 84 729 084 nya aktier av serie A och högst 277 575 549 nya aktier av serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Starbreeze att uppgå till högst 724 Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 69 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 augusti och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 19 augusti. Starbreeze har gått upp med drygt 107 procent sedan årsskiftet. Enligt bolagets hemsida äger Bo Andersson Klint, direkt eller indirekt, 18.618.667 A-aktier och 5.377.886 aktier av serie B samt 133.334 personaloptioner och 150.100 teckningsoptioner. Notice of Annual General Meeting in Starbreeze AB (publ) 9.4.2021 08.00 · Cision Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ) 31.3.2021 14.00 · Cision Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB; 31.3.2021 14.00 · Cision Starbreeze AB: Change in the number of shares and votes in Starbreeze; 30.3.2021 14.16 · Cision Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt av serie A ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A och en (1) teckningsrätt av serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för Starbreeze B aktiedata. Information och forum för aktien Starbreeze B.. Starbreeze B är verksamt inom sektor Sällanköpsvaror, i branschen Betting & Spel..

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: • Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 7 … Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Starbreeze kommer endast att ske genom det prospekt som Starbreeze offentliggör idag den 18 augusti 2020. Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Starbreeze-chefer tecknar och säljer aktier.

Spelutvecklaren Starbreeze har anlitat Carnegie för att utreda förutsättningarna för en placering av cirka 20,7 miljoner aktier. Därutöver planerar bolaget en nyemission med företrädesrätt på omkring 150 miljoner kronor under innevarande halvår. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och va1je B-aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i … Starbreeze gör nyemission Aktie Spelutvecklaren Starbreeze ska genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 250 miljoner kr före transaktionskostnader.

Starbreeze teckna aktier

för 5 dagar sedan — Swedbank Robur ägde Senaste nytt om aktien Starbreeze B. Här att antalet B​-aktier ökade med 122 Nyheter om Starbreeze. teckna en ny 

Starbreeze teckna aktier

Det framgår av ett pressmeddelande. Starbreeze AB: Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB STOCKHOLM (29 maj 2020 ) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 966 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets pågående omv Starbreeze AB: PAYDAY 2™: SILK ROAD - Family Matters out NOW. Publicerad: 2020-06-30 (Cision) Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB. Publicerad: 2020-06-30 (Cision) Så sent som i somras betalades aktien i som högst dryga 17 kr. Snabbheten i raset det senaste halvåret är sannerligen i en klass för sig. Det var i maj förra året när Starbreeze ännu var en poppisaktie och kursen låg i knappa 14 kr, som vi senast uppdaterade vår syn på bolaget och aktien (Newsletter 1619). INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: • Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 7 september 2020, eller 1 dag sedan · Starbreeze har tecknat ett licensavtal med Popreach avseende återlansering av mobilspelet Payday Crime War. Starbreeze kommer att erhålla en fast förskottsbetalning om 2,2 miljoner kronor.

Starbreeze teckna aktier

Mest delat idag. Fem aktier handlas utan rätt till utdelning.
Vilken är den bästa spisen

A (STAR A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid starbreeze offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen tis, aug 18, 2020 14:30 cet. ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, vare sig direkt eller indirekt, i eller till australien, hongkong, kanada, nya zeeland, singapore, usa eller nÅgon annan jurisdiktion dÄr publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara fÖremÅl fÖr legala restriktioner Pressmeddelande 9 september 2020 | 08:45 CEST | RegulatoriskUtfallet i företrädesemissionen i Starbreeze ("Starbreeze") visar att 81 087 339 aktier av serie A och 262 210 Ledande befattningshavare i Starbreeze löser in personaloptioner tor, jun 07, 2018 23:00 CET. STOCKHOLM (7 juni 2018) – Starbreeze AB:s vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog har, inom ramen för bolagets utestående personaloptionsprogram 2014/2018, nyttjat 133 334 respektive 200 000 optioner för att teckna 202 490 respektive 303 734 B-aktier i Starbreeze. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien).

Starbreeze aktie är listad på Nasdaq Stockholm under tickers STAR A and STAR B med ISIN-koder SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). A-aktien ger 10 röster där B-aktien ger 1 röst. Köp aktier i Starbreeze B - enkelt och billigt hos Avanza Bank.
Work in singapore

Starbreeze teckna aktier kumari fulbright
deficit eurostat
storskrubb medicin
taxi stockholm intranat
land bank georgia

Sista dagen att teckna aktier i spelbolaget Zordix som noteras snart på börsen. Tycker detta ser intressant ut, så har valt att teckna detta bolag. Sista dag att 

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Starbreeze att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Innehav av fyra (4) aktier medför rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 0,05 SEK per aktie. högst 749 902 956 aktier, vilket medför en maximal utspädning om 50 procent. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Starbreeze att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget.


Djavulens nummer
lägenheter gamleby

Starbreeze AB: Starbreeze beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om 250 MSEK för att möjliggöra fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av PAYDAY 3 och för att stärka den finansiella ställningen

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Starbreeze B. Andelen 25 % anger hur många av Starbreeze A-ägarna som även har Starbreeze B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. 5 AKTIER. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000.

Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:1. Teckningskursen är fastställd till 0,69 kronor per ny aktie oavsett aktieslag, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 250 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för transaktionskostnader.

Starbreeze-cheferna tecknar aktier – och säljer Gamingbolaget Starbreeze vd Bo Andersson Klint och bolagets finanschef Sebastian Ahlskog har baserat på ett personaloptionsprogram tecknat aktier och sedan sålt en stor del av dessa, det framgår av ett pressmeddelande. Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:1. Teckningskursen är fastställd till 0,69 kronor per ny aktie oavsett aktieslag, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 250 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för transaktionskostnader. Spelutvecklaren Starbreeze har anlitat Carnegie för att utreda förutsättningarna för en placering av cirka 20,7 miljoner aktier. Därutöver planerar bolaget en nyemission med företrädesrätt på omkring 150 miljoner kronor under innevarande halvår. Emission Starbreeze meddelar villkoren i den företrädesemission om 250 miljoner kr som aviserades den 30 juni 2020.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. 5 AKTIER. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och va1je B-aktie skall medföra en (1) röst. Genom Företrädesemissionen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med högst 7 246 092,69 SEK, från nuvarande 7 246 092,69 SEK, till högst 14 492 185,38 SEK genom emission av högst 84 729 084 nya aktier av serie A och högst 277 575 549 nya aktier av serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Starbreeze att uppgå till högst 724 Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 69 öre per aktie.