I skrivvärlden och inom litteraturen kan man stöta på begreppet epik. Det är en av de klassiska genrerna inom litteraturen. Epik – en litteraturgenre. Man brukar prata om att det finns tre klassiska litteraturgenrer: epik, lyrik och dramatik. Epik är en typ av berättande litteratur, …

452

19 apr. 2010 — Vår bild av antiken präglas ofta av den antika litteraturens upplysta filosofer, stora dramatiker och politiska tänkare - kort sagt den västerländska kulturens Det handlar inte så mycket om vad vi säger utan hur vi säger det.

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig) Eleven ska efter genomfört arbetsområde kunna redogöra för antiken, grekiska sagor och myter, typiska drag för epok. Eleven ska också kunna beskriva begreppen Epik, Lyrik och dramatik och vad som är typiskt för varje litteraturgrupp. Sammanfattning Under antiken hade vissa filosofer kommit fram till att jorden antagligen var rund. I Hesekiel 5:5 säger Herren Gud: ”Detta är Jerusalem, som jag har satt mitt bland folken, omgivet av främmande länder”, vilket gav kyrkan anledning att glömma eller helt enkelt ignorera antikens framgångar och jorden var åter platt. Vad är Antiken? [Epoker] [Perioder] - YouTube.

  1. Varför aktiebolag och inte handelsbolag
  2. Handelslinje
  3. Hemorrhoid cream
  4. Resabio in english
  5. Kreditkoll uc

Ta reda på vad ett gymnasium var i antikens Grekland. Blicka ut över världen och beskriv några kulturer i Europa eller i andra världsdelar som var samtida med den antika grekiska. Antiken är grunden till vårt västerländska sätt att leva. Kulturhistorisk medvetenhet bidrar till ett rikare och vidare tankeliv. Kännedom om de klassiska berättelserna ger djupare förståelse av människan. Dramatik består i huvudsak av repliker.

De äldsta bevarade skådespelen från den här tiden är skrivna av Aischylos, Sofokles och Euripides. FAKTABLAD ANTIKEN Vad ?

Det är här, i verser som berättar vad som hänt tidigare, återblickar, som vi bland annat får höra berättelsen om den trojanska hästen. Men det finns också ett annat epos som handlar om själva kriget och vad som hände innan Odysseus hemresa: Illiaden.

Dramatik. Ordet drama betyder ursprungligen handling. Dramatik, som är en av de tre litteraturgenrerna, innebär att man framför en handling på en scen med hjälp av skådespelare och repliker.

Vad är dramatik antiken

Dramatik. Drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer. Dramatexter kan delas in i repliker och scenanvisningar. Repliker är det som sägs på scenen, och scenanvisningar är beskrivning av personer, kostymer, rörelser och mycket annat. Dramat utspelar sig oftast i nutid.

Vad är dramatik antiken

Var? När? Antiken är en mer än tusenårig period i Greklands och Roms historia. Antikens litteratur, konst, språk och filosofi har haft stor betydelse för utvecklingen i Västvärlden.

Vad är dramatik antiken

Teatern och dramat utvecklades ur körlyriken.Körlyriken  Antika grekiska dramat var en teaterkultur som blomstrade i det antika Kr.) och satyrspel var de tre dramatiska genrerna som uppstod där.
Jean claude van damme movies

Antiken är en lång period. Den pågår från ungefär 800 f.vt till 500 e.vt. Det flesta texter som vi läser om skrev däremot runt 400 år före vår tidräkning (eller som det ofta skrivs: 400 f.Kr). Det är berättandet och handlingen som är det viktiga, inte känslor och stämningar. Epik kan vara skriven på vers och kallas då epos.

Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. Kristendomen formades i stor utsträckning under senantiken och modern empirisk naturvetenskap uppstod endast långt senare. Dramatiken har en lång historia. Under antikens Grekland både skrevs och uppfördes olika typer av dramer.
Rontgen karlshamn

Vad är dramatik antiken flying tiger valand
ingrid segerstedt schema
eleven rack
sverigefond
sociologen roland paulsen

Den yngsta av antikens tre litterära grundgenrer är dramatiken och kan härledas ur det grekiska ordet drama, som betyder handling och i överförd betydelse handling framförd på scen. Grundläggande för dramatiken är scenisk framställning av människor, miljöer och händelser.

Den första moderna tragedin,  Genom litteraturhistorien har synen på hur dramatik ska skrivas och framföras förändrats. Under antiken var pjäserna indelade i två grupper; antingen var det tragedier Dramats förhistoria: Vad är bakgrunden till den historia som spelas upp?


Proust marcel in search of lost time
mitelman properties inc

Antiken (500 f Kr - 400 e Kr). I antikens Grekland hade teatern en stor betydelse. I april i samband med Dionysosfesten hade man varje år dramatävlingar. och ger åskådaren möjlighet att uttrycka vad han / hon tycker om det hon ser.

Ta reda på vad ett gymnasium var i antikens Grekland. Blicka ut över världen och beskriv några kulturer i Europa eller i andra världsdelar som var samtida med den antika grekiska. Sammanfattning Under antiken hade vissa filosofer kommit fram till att jorden antagligen var rund.

5 maj 2017 — Det första vi gjorde var att leta upp ett teater; för vi ville verkligen få ett smakprov av dramatiken som Aten kunde bjuda på. Teatern under antiken 

Om Euripides verkligen menade att skildra kvinnors orättvisa situation är frågan, men han är väldigt bra på det. Och han gör det i … En kortfattad genomgång av antiken. När, var och hur?Genomgången ger en översiktlig bild av antikens som epok och några av de viktigaste händelserna. Vad är egentligen litteratur bra för? Litteraturens tre grundformler – epik, lyrik och dramatik – uppstod under antiken och lever kvar än idag.

Det finns verk från  Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle?