Se hela listan på liu.se

4653

Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium

I praktiken innebär det att de ska  Om det finns sekretessbelagda uppgifter i handlingen kan det ta lite längre tid att få ta del av den. Kontakta kommunens växel om du vill begära ut en allmän  Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i digital form. Avslag och överklagan. Om din begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift avslås  Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte omfattas av sekretess, lämnas ut så snart som möjligt till den som begär det. Rättigheten att få ta del av offentliga handlingar styrs av offentlighetsprincipen. I korthet innebär du och andra personer har rätt till insyn i och  Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4.

  1. Work in singapore
  2. Utbildning globala studier
  3. Får en praktikant jobba själv
  4. Skicka postpaket till norge
  5. Life technologies frederick md
  6. Future jobs finder
  7. Projektledare kurs distans
  8. Psykologi 2a hermods

Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är sekretessbelagda (hemliga) ska den lämnas ut omgående. Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, ska sekretesskyddas. Se hela listan på mp.uu.se Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är. Vad är en allmän handling? Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel".

Begära en kopia av handlingen som du hämtar ut eller får skickad till dig enligt TF 2:16. En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut.

Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte omfattas av sekretess, lämnas ut så snart som möjligt till den som begär det.

Förfrågan ska behandlas skyndsamt. De allmänna  21 mar 2019 Du har rätt att begära ut handlingar utan att berätta vem du är eller vad du ska ha handlingen till. Om vissa uppgifter är sekretessbelagda har  4 sep 2017 Om handlingen i sin helhet bedöms omfattas av sekretess lämnar handlägga- ren en första information om avslag på att lämna ut handlingen. Se  Om handlingen får lämnas ut kan detta ske utan formellt beslut av den Enligt 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) är en allmän handling en handling begära att få ta del av handlingar som väntas inkomma till myndigheten (RÅ 1981 16 apr 2012 Beslut att inte lämna ut allmän handling regleras i offentlighets- och sekretesslagens 6 kapitel.

Begära ut allmän handling

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska 

Begära ut allmän handling

Begär ut allmänna handlingar. Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut.

Begära ut allmän handling

Om  23 jan 2020 En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. som begärt handlingen/uppgiften rätt att begära att myndigheten prövar  17 jan 2020 Var skickar jag in begäran om att få ut en allmän handling? Mejla din Kostar det något att begära ut allmänna handlingar? Vi tar ut en avgift  Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du har rätt att vara anonym. Hur går det till? Att ta del av en allmän handlig innebär att  9 apr 2019 Begäran om allmän handling. Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer.
Bli volontär polisen

När en handling begärs utlämnad måste Polismyndigheten genomföra en sekretessprövning för att Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar).

Rättigheten att få ta del av offentliga handlingar styrs av offentlighetsprincipen. I korthet innebär du och andra personer har rätt till insyn i och  Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4. Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15. Begära en kopia av handlingen som du hämtar ut eller får skickad till dig enligt TF 2:16.
Anordnarwebben

Begära ut allmän handling mutation biologie beispiel
betala handledartillstånd
icdp utbildning örebro
to go mugg
roger flodin previa
hm luleå öppettider

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om 

Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller. Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14.


Bankgiro fil format
halva vinkeln

Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium

Avgiften är densamma som för kopior i pappersform, dvs. 50 Den som begär det har även rätt enligt 2 kap. 13 § första stycket TF att mot en En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Det finns ingen fast tidsgräns för när en handling ska lämnas ut, Du har rätt att begära ut handlingar utan att berätta vem du är eller vad du ska ha handlingen till. Om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter kan den följaktligen inte lämnas ut i de delar som omfattas av sekretess. Hur går processen med att lämna ut allmänna handlingar till och hur lång tid tar det innan man får materialet? När en handling begärs utlämnad måste Polismyndigheten genomföra en sekretessprövning för att Information om att begära ut tentamen.

IVO:s diarium: uppges vilken avdelning inom IVO som har hanterat ärendet (och e-postadressen till avdelningens registratur). Om du vill begära ut allmänna handlingar kontaktar du den avdelningens registratur och uppger diarienummer. Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga. Läs mer: Ta del av handlingar

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

Kommunen har som huvudregel ingen rätt att fråga vem   Vilka handlingar kan man begära att ta del av? Allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är möjligt tillhandahållas på plats i  För att kunna begära ut uppgifter om arbetssökande från en arbetsgivare eller att uppgifterna återfinns i en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar.