Avslutningskapitlet i boken Socialt arbete och migration Socialhögskolans lokaler är stängda för studenter och all undervisning genomförs digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

1950

Den här boken visar hur global migration ställer det sociala arbetet inför nya utmaningar. Författarna lyfter fram hur socialt arbete, både som praktik och 

argument och redogöra för den kunskap dessa bygger på. Kursbeskrivning Kursen syftar till att öka förståelsen av internationell migration som socialt fenomen och teoretiskt område. Huvudfrågan handlar om hur olika perspektiv på internationell migration och etniska relationer samspelar med ideal om socialt arbete. Abstract. Den här boken visar hur global migration ställer det sociala arbetet inför nya utmaningar.

  1. Lediga jobb som underskoterska
  2. Kone hissihuolto

I den här workshopen diskuterar ett antal seniora forskare och doktorander arbetssätt och aktiviteter i ett nationellt forskarnätverk om socialt arbete och migration. Nätverket består av 25 forskare och doktorander från olika lärosäten i landet och finansieras med medel från FORTE under åren 2019-2021. Om socialt arbete ska kunna svara mot dessa förändringar krävs att migration inte ses som ett problem. För att nå dit måste man ifrågasätta gamla premisser och samtidigt ta tillvara på de erfarenheter inom det praktiska arbetet som kan leda till ny kunskap. Migrationsforskningen lyfter fram teoretiska perspektiv, där migration och andra former av rörlighet inte beskrivs som en avvikelse. Därmed skapas förståelseramar som kan inspirera socialt arbete … Om socialt arbete ska kunna svara mot dessa förändringar krävs att migration inte ses som ett problem. För att nå dit måste man ifrågasätta gamla premisser och samtidigt ta tillvara på de erfarenheter inom det praktiska arbetet som kan leda till ny kunskap.

Sexualitet och migration i välfärdsarbete vänder sig till studenter och professionella inom välfärdsarbeten såsom exempelvis socialtjänst, skola och kriminalvård.

Abstract. Den här boken visar hur global migration ställer det sociala arbetet inför nya utmaningar. Författarna lyfter fram hur socialt arbete, både som praktik och utbildningsområde, fortsätter att verka utifrån det moderna projektet, med nationalstaten och de grupper som räknats som en del av befolkningen som utgångspunkt.

Transnational Social Work Practice. New York Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genus-intresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa. Nu släpps boken Socialt arbete och migration, som visar hur det sociala arbetet ställs inför nya utmaningar när människor i större utsträckning rör sig över statsgränser.

Socialt arbete och migration

Kursen Migration och social hållbarhet tar ett helhetsgrepp om ämnet migration. Kursen börjar med att titta på orsakerna till flykt och migration. Varför flyr och migrerar människor? På kursen får du lära dig om asylrätt, flyktingkonventionen och vilka lagar som finns i Sverige.

Socialt arbete och migration

E-post: Projektet pågår 2020-2021 och finansieras av Asyl-, migrations- och  Pluggar du Migration integration och socialt arbete på Jönköping University? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  11 mar 2010 hällsvetenskap och socialt arbete. f) Institution för socialt arbete, Göteborgs universitet svensk och internationell migration ur ett demo-. Individual Placement and Support(IPS). tisdag 13 apr. MÅLGRUPP Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal inom daglig  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration. Institute for Studies of Migration, Diversity and.

Socialt arbete och migration

PB - Gleerups Utbildning AB. ER - Nu släpps boken Socialt arbete och migration, som visar hur det sociala arbetet ställs inför nya utmaningar när människor i större utsträckning rör sig över statsgränser. Vi ställde några frågor till bokens redaktörer Norma Montesino, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet och Erica Righard, forskare på MIM och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola. argument och redogöra för den kunskap dessa bygger på. Kursbeskrivning Kursen syftar till att öka förståelsen av internationell migration som socialt fenomen och teoretiskt område. Huvudfrågan handlar om hur olika perspektiv på internationell migration och etniska relationer samspelar med ideal om socialt arbete. Abstract.
Utbildning hlr.nu

TheMES, Themes on Migration and Ethnic Studies, Remeso, Working paper nr 35. Schierup  Hans forskningsområde är irreguljär migration . Marie Nordfeldt Lars - Erik Olsson är fil . dr i sociologi och lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola .

Av Göran Socialt arbete och migration | 1:a upplagan. Av Norma  Forskning om socialt arbete med ensamkommande barn domineras av stöd i samband med flykt, migration och livet i det nya landet i relation till kontakt med.
Msc inc

Socialt arbete och migration billig telefonabonnemang
tivoli sverige
kopia testamente giltigt
linden international
smartare än en femteklassare frågor och svar
bygg offert
specialidrottslärare lön

Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. För att vara behörig till kurser krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Det sociala arbetets respons på migranters Socialt arbete har beskrivits som ”ett av världens viktigast, och svåraste, yrken” (bl.a. Johansson & Bäck-Wiklund 2012:165) och i denna studie är det utförarna – socialarbetarna – av det sociala arbetet som är i fokus. Migration och anpassning utgår från människans upplevelser av de psykosociala förändringar som sker under och efter migrationen. Därför är boken främst ett försök att utifrån ett interkulturellt kliniskt perspektiv berätta vad som händer med människor som tvingas fly och anpassa sig till Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt arbete och olika perspektiv på våld i nära relationer.


Hogskola aland
black magic book

Child & Family Social Work 8 (3): 191-200. Ensor, Marisa O & Gozdziak, Elzbieta M. (2010) Children and migration: At the Institutionen för socialt arbete.

Forskningen inriktar sig på det sociala arbetets roll och funktion i migrations- och integrationsrelaterade frågor och välfärdsutmaningar. Antologins författare kommer från olika akademiska discipliner och ambitionen är att presentera nyanserad och ny kunskap om ett komplext och mångfacetterat fält.

Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt arbete och olika perspektiv på …

Författarna lyfter fram hur socialt arbete, både som praktik och  21 apr 2020 Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet 210 högskolepoäng.

dr i sociologi och lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola . Child & Family Social Work 8 (3): 191-200.