​​Debet​​och​​kredit​​fungerar​​därför olika​​på​​olika​​ kontoklasser.​​Det​​kan​​vara​​svårt​​att​​komma​​ihåg​​utantill​​ så​​nedan 

8057

Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper . Kontots första siffra (6) anger således kontoklassen och de två första siffrorna (62).

Huvudkonto = 6210 Telekommunikation. Varje konto som används har en debet och en kreditsida (förklaras nedan). Då en kontering utförs görs den på minst två konton. Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Summan av det som skrivs på debetsidan ska vara lika med summan av det som skrivs på kreditsidan d.v.s.

  1. Ballet royal
  2. Jasmin manninen
  3. Boka riskettan malmö
  4. Kloster kyrka tegelstenar
  5. Konservator tavlor stockholm
  6. Sbk stockholm frukt
  7. Alexandre dumas bocker
  8. Mattias bengtsson aleris
  9. Bromma avc oppettider

BAS-kontoplanens kontoklasser. Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som Hva er kontoklasser? Det er åtte kontoklassene du må forholde deg til i regnskapet.

Klass 2, Eget kapital och  Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)  Den specificerar i vilken omfattning tillgångarna är finansierade av eget kapital eller skulder. I balansrapporten hittar vi kontoklass 1 och 2.

Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser. Information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för socialtjänsten. Själva fakturabilden finns inte med, utan bara hur fakturan är bokförd. Enskilda firmatecknare tas också bort från urvalet med hänvisning till GDPR-lagstiftningen.

Kontoklass 1 är för tillgångar, 2 för skulder och eget kapital, 3 för inkomster/intäkter. Kontoklass 4-7 är för utgifter och 8 för kostnader.

Kontoklasser

Har du registrerat ett verifikat som inte balanserar pga att du har använt olika kontoklasser, dvs har transaktioner på både 0- eller 9-klassen och resterande kontoklasser, kan du inte få upp balansen automatiskt utan du måste själv skriva in beloppen.

Kontoklasser

In addition to the above classes, there also account Classes 0 and 9, but these are used for internal use (Management Accounting) and usually the bigger companies. BAS nomenclature 2012 Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Historik. Kontoplanen utvecklades ursprungligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund.Ansvaret för den fortsatta utvecklingen av BAS överfördes i slutet av 1980-talet från SAF och Industriförbundet till SIS. 1995 blev Industriförbundet återigen ansvarig för BAS. - Kontoklasser - Dubbel bokföring - Saldo Kapitel 3 - Verifikationer - Ordning, reda och kontering - Bokföringsorder - Rättelser - Arkivering - Kassarapport - Kassaregister - Försäljning av varor kontant - dagsavslutning, kassaregister - Försäljning kontant utan kassaregister - kontantfaktura - Försäljning med Swish Kontoplanen skall minst innehålla följande kontoklasser: English. The chart of accounts must contain at least the following classes: Last Update: Kontoklass 4-7 Kostnader • I dessa kontoklasser hamnar alla kostnader som vi har i företaget. • Två typer av kostnader, Rörliga och Fasta.

Kontoklasser

Nedanstående kontoklasser är dem vanligaste klasserna som används för den  Sammantaget innefattar alltså BAS följande åtta kontoklasser för den kontoklass 1 i BAS, medan eget kapital och skulder utgör kontoklass 2.
Valutakurs usd

Information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för socialtjänsten. Själva fakturabilden finns inte med, utan bara hur fakturan är bokförd. Enskilda firmatecknare tas också bort från urvalet med hänvisning till GDPR-lagstiftningen. 2019-02-12 Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.Sedan dess … Balans- och resultatrapport hänger ihop Så här hänger det ihop. Vad som hamnar i din balansrapport och resultatrapport styrs av vilka bokföringskonton du använder i din bokföring..

Du använder bara de kontoklasser … Läsanvisningar Handledningen Redovisningsplan i praktiken, ESV 2006:4 är fortfaran-de högst aktuell. Det finns dock detaljer i några avsnitt som inte är helt Kontoklasser är indelningar av olika konton som företag använder sig av inom verksamheten. Företag använder sig av flera konton för olika ändamål; exempelvis används olika konton för tillgångar, personalkostnader och materialkostnader.
Datorchassi elgiganten

Kontoklasser bidragskalkylering täckningsbidrag
kostnadsersättning ideell förening
handels malmö
basic swedish svenska
systembolaget linköping ekholmen sortiment

Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på 

3 Intäkter. 1 714 349.


Johanna brolin norden machinery
ask mobbning

Kontoklass 8: finansiella intäkter och kostnader (kontonummer 8000 – 8999). Det är kontoklasserna 1 och 2, tillgångar och eget kapital/skulder, som utgör själva 

Kontoklass 2 innehåller konto för skulder och eget kapital. Kontoklass 3 används för intäkter och kontoklass 4 till 7 används för olika typer av kostnader. Med BAS-  50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för. Kontoklass 9 används inte för affärsredovisning => fri att använda för internredovisning. • Kontoklass 9 blir ett eget slutet system bara för interna händelser.

2019-02-12 Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas

Kontoklasser. Varje bokföringskonto består av totalt fyra siffror.

Kontoplanen är uppdelad i nio kontoklasser: balansräkning. Balansräkningen består av kontoklass 1 och 2 och resultaträkningen består av kontoklass 3 till 9. Överskrift av kontoklasser från 0 till 9.